Elever bliver overvåget af UVM

Kære UVM Det er bare ikke godt nok, lav nu noget seriøst Cloud VDI og sæt reglerne der. Man sætter ikke reglerne nede på de personlige it stumper der kræves for, at deltage i en eksamen, men derimod på den løsning. [image: billede.png] ng som eleverne skal benytte.